Обмяна на точки

1 Добавяне на портфейл

Добавете MetaMask портфейл към вашия браузър.

ВАЖНО:
Запишете вашата фраза за възстановяване от 12 думи! Това е единственият начин да възстановите портфейла си. Най-добрата практика е да го съхранявате на няколко различни места (файл, хартия и т.н.).

2 Добавяне на мрежа

Добавете Polygon Network към вашия MetaMask портфейл, като натиснете върху бутона в долната част на Polygonscan. [◪]

** При отваряне от мобилно устройство използвайте Metamask браузър или приложение.

3 Добавяне на токен

Отидете на ptrn.ai и свържете портфейла си, като натиснете върху бутона „Connect“ от менюто за навигация. [◪]

След това добавете PTRN към вашия Metamask портфейл, като натиснете върху бутона „PTRN to Metamask“ от менюто за навигация. [◪]

В изскачащия прозорец на MetaMask натиснете върху „Add Token“. [◪]

PTRN токенът вече се вижда във вашите активи.

Отидете на ptrn.ai и свържете портфейла си, като натиснете върху бутона „Connect“ от менюто за навигация. [◪]

След това добавете PTRN към вашия Metamask портфейл, като натиснете върху бутона „PTRN to Metamask“ от менюто за навигация. [◪]

В изскачащия прозорец на MetaMask натиснете върху „Add Token“. [◪]

PTRN токенът вече се вижда във вашите активи.

4 Проверка на баланса

За да проверите баланса си, трябва да получите своя уникален PTRN ключ от раздел Dashboard като натиснете ‘Show PTRN Key’. [◪]

Въведете паролата си и копирайте ключа. [◪]

Отидете в раздел Withdraw, поставете ключа в полето ‘Enter your PTRN Key’ и изберете ‘Check balance’. [◪]

ЗАБЕЛЕЖКА! НЕ споделяйте с никого своя PTRN ключ, тъй като с него всеки може да тегли вместо вас!

За да проверите баланса си, трябва да получите своя уникален PTRN ключ от раздел Dashboard като натиснете ‘Show PTRN Key’. [◪]

Въведете паролата си и копирайте ключа. [◪]

Отидете в раздел Withdraw, поставете ключа в полето ‘Enter your PTRN Key’ и изберете ‘Check balance’. [◪]

ЗАБЕЛЕЖКА! НЕ споделяйте с никого своя PTRN ключ, тъй като с него всеки може да тегли вместо вас!

ГОТОВО!

Всичко е готово и можете да изтеглите баланса си.

1 Добавяне на портфейл

Добавете MetaMask портфейл към вашия браузър.

ВАЖНО:
Запишете вашата фраза за възстановяване от 12 думи! Това е единственият начин да възстановите портфейла си. Най-добрата практика е да го съхранявате на няколко различни места (файл, хартия и т.н.).

2 Добавяне на мрежа

Добавете Polygon Network към вашия MetaMask портфейл, като натиснете върху бутона в долната част на Polygonscan. [◪]

** При отваряне от мобилно устройство използвайте Metamask браузър или приложение.

3 Добавяне на токен

Отидете на ptrn.ai и свържете портфейла си, като натиснете върху бутона „Connect“ от менюто за навигация. [◪]

След това добавете PTRN към вашия Metamask портфейл, като натиснете върху бутона „PTRN to Metamask“ от менюто за навигация. [◪]

В изскачащия прозорец на MetaMask натиснете върху „Add Token“. [◪]

PTRN токенът вече се вижда във вашите активи.

Отидете на ptrn.ai и свържете портфейла си, като натиснете върху бутона „Connect“ от менюто за навигация. [◪]

След това добавете PTRN към вашия Metamask портфейл, като натиснете върху бутона „PTRN to Metamask“ от менюто за навигация. [◪]

В изскачащия прозорец на MetaMask натиснете върху „Add Token“. [◪]

PTRN токенът вече се вижда във вашите активи.

4 Проверка на баланса

За да проверите баланса си, трябва да получите своя уникален PTRN ключ от раздел Dashboard като натиснете ‘Show PTRN Key’. [◪]

Въведете паролата си и копирайте ключа. [◪]

Отидете в раздел Withdraw, поставете ключа в полето ‘Enter your PTRN Key’ и изберете ‘Check balance’. [◪]

ЗАБЕЛЕЖКА! НЕ споделяйте с никого своя PTRN ключ, тъй като с него всеки може да тегли вместо вас!

За да проверите баланса си, трябва да получите своя уникален PTRN ключ от раздел Dashboard като натиснете ‘Show PTRN Key’. [◪]

Въведете паролата си и копирайте ключа. [◪]

Отидете в раздел Withdraw, поставете ключа в полето ‘Enter your PTRN Key’ и изберете ‘Check balance’. [◪]

ЗАБЕЛЕЖКА! НЕ споделяйте с никого своя PTRN ключ, тъй като с него всеки може да тегли вместо вас!

ГОТОВО!

Всичко е готово и можете да изтеглите баланса си.